Užsakymo taisyklės

I. Rezervavimo procesas Online 

Rezervavimas pasinaudojant rezervavimo sistema atliekamas taip:

 1. Klientui suteikiama galimybė rinktis siūlomus Paketus bei standartines nakvynes, kurios yra pateiktos rezervavimo lentelėje.
 2. Susipažinęs su Paketo sudėtimi ir kaina Klientas gali pasirinkti terminą pasirinktam kambariui bei papildomas sąlygas arba paketą. 
 3. Išsirinkęs pasiūlymą Klientas pereina į kitą žingsnį – formuliarą, kuriame nurodo savo asmens duomenis bei savo pastabas dėl rezervavimo. 
 4. Užpildęs duomenis, Klientas gali atlikti avanso apmokėjimą per mokėjimai.lt sistemą.

II. Apmokėjimas ir rezervavimo panaikinimas 

 1. Rezervacija garantuojama gavus išankstinį ne mažiau 50% bendros sumos apmokėjimą kortele ar pavedimu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo užsakymo datos. Jei rezervacija priimama vėliau nei 2 dienos iki atvykimo, avansas pervedamas tą pačią dieną arba paliekamas kreditinės kortelės numeris Garantuota rezervacija, Jūsų pageidavimu, gali būti perkelta į kitą Jums patogią datą - ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas (sezono metu - ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų) iki atvykimo datos. Negarantuota rezervacija anuliuojama.
 2. Atšaukti arba perkelti rezervaciją be anuliacijos mokesčio galite ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas (sezono metu - ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų) iki atvykimo datos. Jei svečias neatvyksta, neatšaukus rezervacijos ar atšaukus likus mažiau nei 3 darbo dienoms (sezono metu – mažiau nei 10 darbo dienų) iki atvykimo, rezervacijos atšaukimo mokestis - 100% vienos nakvynės programos kainos. Ši suma bus išskaičiuota iš Jūsų pervesto avanso.
 3. Apmokėjimo ir anuliavimo sąlygos turizmo agentūroms/įmonėms numatytos sutartyse ir išankstinėse sąskaitose.
 4. Rezervacijai garantuoti galima turimu dovanų kuponu iki jo galiojimo termino pabaigos.
 5. Jei paslaugos pasinaudojant dovanų kuponu buvo rezervuotos ir svečio neatšauktos arba neperkeltos į kitą Jums patogią datą - ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas (sezono metu - ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų) iki atvykimo datos, jos laikomos panaudotomis. Pasibaigus kupono galiojimo terminui sumokėti pinigai negrąžinami. Galiojantis kuponas į pinigus nekeičiamas ir pinigai negrąžinami.

III. Dovanų kuponų pirkimo taisyklės

 1. Dovanų kuponas privalo būti saugomas kaip vertybinis popierius.
 2. Kupono kodą draudžiama atskleisti bet kokiems tretiesiems asmenims. Informuojame, kad nesąžiningi asmenys, sužinoję Jūsų turimo Kupono kodą gali pasinaudoti Jums skirtomis paslaugomis, todėl prašome užtikrinti, kad Jūsų turimo Kupono kodas nebūtų atskleistas.
 3. Praradus ar tretiesiems asmenims atskleidus Kupono kodą, paslaugos pagal šį Kuponą Jums nebus teikiamos.
 4. Dovanų kuponas patvirtina turėtojo teisę naudotis jame nurodyta suma arba konkrečia paslauga.
 5. Pageidaujamai pirkimo sumai viršijus dovanų kupono vertę, susidariusį skirtumą galima sumokėti grynaisiais pinigais arba kreditine kortele.
 6. Dovanų kupono turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą, nei jame nurodyta, likusi suma turėtojui negrąžinama.
 7. Suminiai dovanų kuponai gali būti naudojami visuose SPA VILNIUS centruose.
 8. Dovanų kuponai paslaugoms gali būti naudojami tik konkrečiame SPA centre, kuris nurodytas dovanų kupone.
 9. Suminiai dovanų kuponai parduodami ne mažesnės nei 50 € (penkiasdešimt) vertės.
 10. Perkant dovanų kuponą nakvynei, minimalus nakvynių skaičius turi būti 2 (dvi).
 11. Dovanų kuponų pasiūlymas „10 + 1“ - parduodami ne mažesnės nei 100 € (šimto) vertės. Nuolaidos nesumuojamos. Vienuoliktas dovanų kuponas suteikiamas tokios pačios vertės ar paslaugos, kaip ir likusieji dešimt.
 12. Pagal VMI išaiškinimą, perkant dovanų kuponą, PVM sąskaita faktūra nereikalinga, nes reprezentacinio renginio metu asmenims, su kuriais įmonė siekia užmegzti naujus verslo ryšius arba esamus pagerinti, įteiktų dovanų kuponų įsigijimo išlaidos gali būti priskirtos reprezentacinėms sąnaudoms. Šios sąnaudos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tik tuo atveju, jeigu jos pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais:
  • pinigų sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais (dovanų kuponus platinančios įmonės išrašytais grynųjų pinigų priėmimo kvitais, išduotais kasos aparato kvitais arba banko pavedimais)
  • surašytais laisvos formos reprezentacinio renginio aktais, patvirtintais įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens ir vyriausiojo finansininko arba jo įgalioto asmens
 13. Dovanų kuponas galioja 6 (šešis) mėnesius nuo išrašymo datos.
 14. Dovanų kuponas nėra keičiamas į pinigus.
 15. Dovanų kuponas nepratęsiamas.

IV. Baigiamosios nuostatos 

 1. Klientas privalo teisingai nurodyti duomenis rezervavimo formuliare. Viešbutis neatsako už neteisingai pasirinktą atvykimo arba išvykimo terminą nei už klaidingus Kliento nurodytus kitus duomenis.
 2. Už teisingą imamų rezervavimo pinigų aptarnavimą atsako elektroninė apmokėjimo sistema mokejimai.lt 
 3. Viešbutis arba rezervavimą internetu aptarnaujanti firma neatsako už sistemos nepasiekiamumą ne dėl jų kaltės ir už kitus nuo jų nepriklausančius nesklandumus.

V. Nuostatų patvirtinimas
Pažymėjęs „susipažinau su nuostatais“ Klientas pareiškia, kad suprato nuostatose pateiktas sąlygas ir su jomis sutinka. Nepatvirtinus nuostatų, rezervavimas neveikia.