Jūsų poilsiui - aukščiausias COVID-19 saugumo standartas. Plačiau
 

ES projektai

Anykščių sveikatinimo centras

Lietuvos verslo paramos agentūra, Ūkio ministerija ir UAB „Anšilas“ 2012-08-31 pasirašė finansavimo ir administravimo trišalę paramos teikimo sutartį Nr. S-VP2-2.1-ŪM-06-K-01-021 UAB „Anšilas“ projektui „Anykščių sveikatinimo centras“. „Projektui įgyvendinti skirta parama iki 2 574 051.00 litų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Invest LT-2“ (kvietimas Nr.1“. Projekto metu buvo atlikti pastato statybos, rekonstravimo bei remonto darbai, buvo įsigyta: baldai; kompiuterinė technika; baro programinė įranga; viešbučio ir SPA centro programinė įranga; televizoriai; kompiuterinė įranga; pirčių, baseino, virtuvės bei SPA įranga. UAB „Anšilas“ projekto „Anykščių sveikatinimo centras“ vertė 11 370 369,74 Lt neįskaitant PVM. Likusią projekto įgyvendinimui reikiamą sumą investavo UAB „Anšilas“.

Projekto tiklas – UAB „Anšilas“ siekia sukurti pirmą Anykščiuose šiuolaikinį sveikatingumo ir gydomojo SPA centrą, atitinkantį tarptautinius SPA klasifikacijos standartus ir galintį konkuruoti su Vidurio ir Rytų Europos SPA centrais. Įgyvendinus projektą sukurta sveikatingumo ir gydomojo turizmo infrastruktūra – Anykščių sveikatinimo centras. Viešbutyje moderniai įrengti 47 numeriai, kuriuose vienu metu gali apsistoti apie 120 žmonių, sukurta iki 80 darbo vietų. Projektas apima SPA centro statybą, sveikatinimo centro rekonstrukciją, bei SPA centro įrangos ir baldų įsigijimą bei sumontavimą. Projektas įgyvendintas Anykščiuose – naujoje kurortinėje vietovėje, dar neturinčioje stambių turizmo objektų. SPA centro klientai gaus ne tik poilsio paslaugas, susijusias su vandens procedūromis, bet ir sveikatinančias, relaksacines ir rekreacines procedūras. UAB „Anšilas“ ilgalaikiai tikslai – pateikti Rytų Lietuvos regionui profesionalias ir unikalias SPA paslaugas. Tikimasi, kad sukūrus tarptautinius standartus atitinkantį sveikatingumo ir gydomąjį SPA bus pasiekta Lietuvos ir užsienio turistų susidomėjimo.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2012-10-01, pabaiga 2014-06-30.


Žmogiškųjų išteklių tobulinimas mažose svetingumo įmonėse – prielaida sėkmingam verslui

Nuo 2013 07 08 dienos įgyvendinimas projektas „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas mažose svetingumo įmonėse – prielaida sėkmingam verslui“ (projekto nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-093), finansuojamas iš ES fondų, pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-01-K priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“. Projektui skirtas finansavimas 606 772 Lt.

Planuojama projekto pabaiga – 2015 07 07