Jūsų poilsiui - aukščiausias COVID-19 saugumo standartas. Plačiau
 

ES projektai

Svetingumo sektoriaus įmonių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas

Nuo 2013 07 08 dienos įgyvendinimas projektas „Svetingumo sektoriaus įmonių darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-180), finansuojamas iš ES fondų, pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-01-K priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

Projektui skirtas finansavimas 421 196 Lt.
Planuojama projekto pabaiga – 2015 07 07


UAB Raminora kokybės valdymo ir veiklos monitoringo sistemų diegimas

UAB „Raminora“ baigė įgyvendinti projektą „UAB Raminora kokybės valdymo ir veiklos monitoringo sistemų diegimas“ (projekto nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-02-136), kuris pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Procesas LT“ buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto metu įmonėje buvo įdiegtas subalansuotų veiklos rodiklių (Balanced Scorecard) vadybos metodas ir įdiegta bei sertifikuota kokybės valdymo sistema ISO9001. Tikimės, kad įdiegtas metodas leis įmonei operatyviai ir efektyviai valdyti visus SPA VILNIUS veiklos procesus bei didinti įmonės produktyvumą. O kokybės valdymo sistema užtikrins aukštą ir kokybišką teikiamų paslaugų kokybę.

Šio projekto įgyvendinimui buvo skirta 57.232,10 € iš kurių 28.615,91 € ES paramos dalis.
Projekto įgyvendinimo pradžia 2013 03 04, pabaiga – 2014 12 31.


UAB „Raminora“ naujų užsienio rinkų paieška

UAB „Raminora“ sėkmingai įgyvendino Naujų galimybių projektą Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-041 „UAB „Raminora“ naujų užsienio rinkų paieška“, kuris buvo finansuotas iš Europos sąjungos regioninės plėtros fondo. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma apie 72 tūkst. € ir įmonei paskirta paramos daugiau nei 43 tūkst. €. Projekto metu sudalyvauta 7 užsienyje vykstančiose parodose Rusijoje, Kazachstane, Azerbaidžane, Norvegijoje ir Švedijoje.

Projekto tikslas – dalyvauti užsienyje veikiančiose parodose, bei pristatyti savo teikiamas paslaugas bei SPA centrą, ieškoti naujų klientų bei kontaktų galimybių eksporto apimtims plėsti.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2014 09, pabaiga 2015 09.